Voor AG Logistics Services realiseerden we in 9 maanden alle e- en w- installaties in een nieuw logistiek centrum in Ede. Het is een duurzaam pand met als uitgangspunt BREEAM excellent. Daarvoor ontwikkelden we onder andere een energiemanagement dashboard dat alle energiestromen in het gebouw monitort.

Leertouwer Utiliteit