Veevoederproducent zorgt voor veilige werkomgeving

Op een bedrijfsongeval met letselschade zit niemand te wachten. In productieomgevingen met zware machines is een goede beveiliging van extreem belang. Coöperatie De Valk Wekerom liet daarom alle persen, mixers en mengers uitrusten met hekwerken en veiligheidstechnologie.

Coöperatie De Valk Wekerom produceert al meer dan 100 jaar veevoeders. Het bedrijf heeft productielocaties in Meppel en Lunteren. In Lunteren staan vier perslijnen met in totaal acht persen die brokjes veevoeder maken uit meel. Er staan ook mixers, molens en mengers. Deze grote machines met zware, bewegende onderdelen vormen een potentieel gevaar voor de operators. Als meel te snel naar de pers wordt aangevoerd, kan deze vastlopen. Vroeger konden operators de pers met een drukknop op de besturingskast tornen en hem met een geopende deur weer vlottrekken. Dit was een veiligheidsrisico. “Blijvend letsel door een bedrijfsongeval gun je niemand”, zegt bedrijfsleider Arie van Middendorp. “De besturing in onze fabriek is 25 jaar oud. Uit een risicoanalyse van EVS Technisch Adviesbureau Barendrecht bleek dat de beveiliging onvoldoende was. We moesten maatregelen nemen om aan de Machinerichtlijn te blijven voldoen.”

Modulaire opbouw
Technisch dienstverlener Leertouwer, sinds 1994 de vaste installateur van De Valk Wekerom, kent de fabriek in Lunteren van haver tot gort. Leertouwer vergeleek twee leveranciers van beveiligingssystemen, waarbij de keuze op Siemens viel. Van Middendorp: “We wilden in zee gaan met een betrouwbare leverancier. Het gaat immers om de veiligheid van onze medewerkers. Van Siemens is bekend dat ze voor kwaliteit staan.” Leertouwer realiseerde een modulaire oplossing, bestaande uit een stand-alone-systeem per applicatie. Hein Verhoeven, Senior Adviseur Industrie bij Leertouwer, licht toe: “De bestaande besturing was te oud om nog uitgebreid te kunnen worden. De stand-alone-systemen kunnen op een later tijdstip geïntegreerd worden in een nieuw besturingssysteem. Vanaf volgend jaar wordt de fabriek geherautomatiseerd op basis van SIMATIC S7-1500. Wij gaan dan de koppeling maken met het nieuwe SCADA-systeem.”

Visualisatie met WinCC
De implementatie van de beveiligingstechnologie vond gefaseerd plaats, zodat de fabriek in bedrijf kon blijven. Leertouwer integreerde de veiligheidssystemen in de motorpanelen van de machines. Ze communiceren via Profinetkabels en -switches met een tijdelijke PLC, die bij de herautomatisering van de fabriek komt te vervallen en door Leertouwer wordt teruggenomen. Verhoeven: “Deze tijdelijke PLC’s zijn nodig om statusmeldingen van de beveiligingssystemen zichtbaar te maken op twee bestaande computersystemen.”

Ondersteuning op afstand
Rond de persen zijn veiligheidshekken geplaatst met niet te manipuleren safety vergrendelbare schakelaars. Operators kunnen de motoren van de persen alleen nog opstarten als ze achter het veiligheidshek staan. Ze zien dan hoe het proces loopt, maar kunnen er niet meer bij. Naast de persen zijn ook de mixers, mengers en hamer-molens beveiligd. Leertouwer kan het systeem op afstand benaderen om service te verlenen.
Veel operators in de fabriek moesten even wennen aan de nieuwe werkwijze, maar zagen het belang ervan doorgaans in. Van Middendorp: “Als je uitlegt waarom je het doet, snapt iedereen het. We kunnen en willen in deze fabriek geen arm of been missen.”

Meer weten? Bel of mail mij gerust!

Shant Boghos

Adviseur Industrie

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.