Power Quality

Power Quality De afhankelijkheid van elektriciteit is de laatste tientallen jaren enorm toegenomen. De maatschappij is daardoor steeds afhankelijker van de kwaliteit van de geleverde elektriciteit en de kwaliteit van de eigen installaties en apparatuur.

Deze kwaliteit, de ‘Power Quality’, is daarom een belangrijk aandachtspunt. Als je elektrische en elektronische apparatuur gebruikt, kan netvervuiling optreden. Met een Power Quality meting kunnen we de netvervuiling meten en analyseren. Een slechte Power Quality kan storingen, onnodig energiegebruik en versnelde veroudering van installaties en apparatuur veroorzaken, en zelfs brandgevaar opleveren.

Het is dus belangrijk om te weten hoe het met de Power Quality van je installatie staat. Want een slechte Power Quality kost geld. Leertouwer heeft kennis en ervaring op het gebied van Power Quality. Zo hebben wij meegewerkt aan het ontwikkelen van dit thema.

Met een Power Quality meting van Leertouwer krijg je nauwkeurig inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van de elektriciteit in je installatie. 

Ik meet, rapporteer en adviseer je graag over Power Quality. Zullen we een afspraak maken?

 

Neem contact op met
Tonny van Keulen
Projectleider
+31 (0)85 483 01 57
Mail mij Tonny van Keulen
DIENSTENCATALOGUS
A - Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naar boven