Certificering

Certificering Met ingang van het bouwbesluit 2012 heb je als gebruiker van een gebouw een zorgplicht als het gaat om de brandveiligheid.

Voor de brandmeldinstallatie kun je aantonen dat je hieraan voldoet door middel van een certificaat. Als erkend branddetectie-, installatie- en onderhoudsbedrijf kan Leertouwer je installatie certificeren volgens het certificaatschema BMI:2011 van het CCV. Dit is een verklaring dat uw brandmeldinstallatie voldoet aan de norm.

In sommige gevallen moet de installatie volgens het bouwbesluit zijn voorzien van een inspectiecertificaat. Een inspectiecertificaat is een verklaring van een inspectie-instelling dat het brandmeldsysteem voldoet aan de afgeleide doelstellingen, zoals die zijn geformuleerd in het inspectieschema Brandbeveiliging van het CCV.

Meer weten? Neem gerust contact met mij op.

Neem contact op met
Güner Oral
Senior adviseur
+31 (0)85 483 02 24
Mail mij Güner Oral
DIENSTENCATALOGUS
A - Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naar boven