Certificering

Certificering Als gebruiker van een gebouw heb je een zorgplicht qua brandveiligheid.

Voor de brandmeldinstallatie kun je aantonen dat je aan de zorgplicht voldoet met een certificaat. Als erkend branddetectie-, installatie- en onderhoudsbedrijf kan Leertouwer je installatie certificeren volgens het certificaatschema BMI:2011 van het CCV. Dit is een verklaring dat je brandmeldinstallatie voldoet aan de norm.

In sommige gevallen moet de installatie volgens het bouwbesluit zijn voorzien van een inspectiecertificaat. Een inspectiecertificaat is een verklaring van een inspectie-instelling dat het brandmeldsysteem voldoet aan de afgeleide doelstellingen, zoals die zijn geformuleerd in het inspectieschema Brandbeveiliging van het CCV.

Meer weten? Neem gerust contact met mij op.

Neem contact op met
Paul van Hemert
adviseur brandbeveiliging
+31 85 483 03 29
Mail mij Paul van Hemert
DIENSTENCATALOGUS
A - Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naar boven