eCoach

Grip op energie bespaart het meest!

Er is veel aandacht voor inzicht in hoeveel energie u verbruikt. Maar dát is niet belangrijk. Weten of het minder kan. En wáár het minder kan. Daar gaat het om. Dat bespaart namelijk al tot 15%!

Energiemanagement

Inzicht in energieverbruik

Eén onderwerp wordt vaak onderschat: het meten van het verbruik en de zoektocht naar mogelijke oorzaken. Want, ligt de oorzaak bij ons? Voeren wij als mens verkeerde handelingen uit waardoor we teveel onnodig energie verbruiken? Is er een afdeling in het gebouw die opvallend meer energie verbruikt? Inzicht in energieverbruik is essentieel!

Meten is weten

Met energiemanagement haalt u kennis over energie in huis die zorgt voor een beheersbaar energielandschap. Dat begint met een nulmeting op het energiegebruik en factoren die dit gebruik beïnvloeden. Denk aan weersinvloeden, producttype, productie-capaciteit en het aantal mensen in een gebouw. Daarnaast stellen door middel van submetering precies het verbruik per afdeling, bedrijfsonderdeel, procesdeel of apparaat vast.

5 tot 15 procent besparing

Nu gaan we aan de slag om dit overtollige energieverbruik te elimineren. Het zogenaamd laaghangend fruit te plukken en instellingen van apparatuur te optimaliseren. Daarna wordt u automatisch gewaarschuwd wanneer er opnieuw sprake is van ongewoon hoog energieverbruik. Gemiddeld levert dit al tussen de 5% en 15% energiebesparing op! Leertouwer meet en vermindert niet alleen het energieverbruik van processen en apparatuur, maar meet en stuurt ook de mate van energiebewust handelen van het personeel. Wij rijken de handvatten aan om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zo creëert u een energiebewuste cultuur en kunt u de behaalde besparingen verankeren.

Duurzame oplossingen

 • Zonnepanelen
  • Zelf energie opwekken? Zonne-energie is eenvoudig, zonnepanelen zijn relatief snel terugverdiend en u profiteert van aantrekkelijke zakelijke regelingen.
   Lees meer...
 • Laadunits
  • Heb je een Tesla Model S, Opel Ampera, Mitsubishi Outlander PHEV, hybride of andere elektrische auto, dan moet je hem ook opladen. Een laadpaal of -unit is snel én veilig.
   Lees meer...
 • Verlichting
  • We helpen je graag met je verlichting. Wij beschikken over de deskundigheid om onafhankelijk verlichtingsinstallaties te ontwerpen en te berekenen. Dat resulteert in een helder, onderbouwd advies. Hierbij houden we natuurlijk ook rekening met economische, milieu- en welzijnsaspecten.
   Lees meer...
 • Power Quality
  • Als je elektrische en elektronische apparatuur gebruikt, kan netvervuiling optreden. Dit leidt tot storingen, onnodig energieverbruik en versnelde veroudering van installaties en apparatuur. Netvervuiling kost dus geld. De kwaliteit je energienet, de ‘Power Quality’, is daarom een belangrijk aandachtspunt.
   Lees meer...

Adviestrechter

Meten, meetgegevens verzamelen, analyseren, beschreven welke functionele aanpassingen nodig zijn, energiebesparingsmogelijkheden implementeren, allemaal activiteiten die samenhangen met een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Om het juiste advies te geven hebben we een adviestrechter ontworpen. Deze bestaat uit 5 stappen.

 
 
 

Stap 1: Het vertalen van MVO-doelstellingen naar technische doelstellingen.
Stap 2: Het vormen van inzicht op het huidige energieverbruik.
Stap 3: Alternatieve energiebronnen implementeren.
Stap 4: Verbruik van fossiele brandstoffen beperken.
Stap 5: Grip op energie, grip op MVO.

Naar boven