Merk- en productonafhankelijke oplossingen voor de thuiszorg

03 mei 2016, Jasper Coppes
Merk- en productonafhankelijke oplossingen voor de thuiszorg Merk- en productonafhankelijke oplossingen voor de thuiszorg Merk- en productonafhankelijke oplossingen voor de thuiszorg

Wat een ontwikkelingen de laatste periode. De thuiszorg is volop in beweging en zet grote stappen op het gebied van innovatie. Inmiddels zijn er wat posities verschoven en heeft iedereen na de invoering van de WMO wel enigszins in de gaten hoe het nieuwe model in elkaar steekt. Werkt het? Ik weet het niet. Verbazingwekkend was het nieuws dat gemeenten zoveel geld overhouden. Waar je aan de andere kant hoort dat zorgorganisaties hun budget voor 2016 nu al overschrijden. In de praktijk kiezen zorgorganisaties er blijkbaar voor om geen ‘nee’ te verkopen en tóch zorg te verlenen aan cliënten. Dit ondanks het feit dat het niet matcht met het gesloten contract.

Wij zijn met Conview Care drie jaar geleden de markt voor intramurale zorg ingestapt. Wij kijken vol verwachting naar de extramurale zorg en acteren hierop. Veel zorgorganisaties zitten met bestaande systemen (personenalarmering) en zoeken naar procesoptimalisatie en onderscheidend vermogen met behulp van domotica & ICT. Samen met intramurale zorgorganisaties hebben we inmiddels grote stappen gemaakt. Dit had directe gevolgen voor de efficiëntie van de zorgaanbieder én de kwaliteit van leven van bewoners. Wat hebben wij hiervan geleerd?

Innovaties?

Al jarenlang zien we fabrikanten en andere organisaties die een poging doen de thuiszorg te veroveren met een innovatief product. Er wordt geschoten met hagel; alle partijen zouden het product moeten aanschaffen. Wie betaalt, bepaalt. Echter, neemt niemand het initiatief de zoveelste pilot grootschalig uit te rollen. Zorgverzekeraars, woningcorporaties en consumenten, ze weten het niet.

Effectievere zorg

Wat betekent dit voor onze rol als systeemintegrator? Wat leer ik hier persoonlijk van? Hoe koppel ik dit aan Conview Care? Simpel. De zorgorganisatie is wat mij betreft leidend. Zij zijn dé stabiele factor in de hele thuiszorg. Zij komen bij de cliënt en leveren zorg. Daar zit dus de mogelijkheid voor effectievere zorg. Natuurlijk gaan wij als technisch dienstverlener niet tornen aan het uurtje-factuurtje-verdienmodel van de zorgorganisatie. Meer tijd bij de cliënt betekent meer inkomsten. 

Zaken waar we ons wel mee bezig houden zijn:
1. Hoe ondersteunen we deze zorgverlener optimaal, zodat hij/zij de tijd bij de cliënt effectief besteedt?
2. Hoe borg ik dat technologie die vanuit de cliënt gepusht wordt straks inhaakt op de technologie die de zorgorganisatie gebruikt?

Alarmering

Zo bepaalt de cliënt zelf of er een mantelzorger wordt ingeschakeld in geval van een alarmering of hulpvraag. Dankzij het flexibele platform faciliteert Conview Care dit zo veel mogelijk. De zorgverlener krijgt één device (smartphone of tablet) voor alle communicatie, onderling en met de cliënt. Slimme sensoren bewaken de veiligheid bij en van de cliënt. Plug & Play-technologie maakt een domme voordeur slim, zodat deze in geval van een alarmering altijd toegankelijk is voor zorgprofessionals.

Merkonafhankelijk

Inhaken op de technologie die vanuit de cliënt gepusht wordt? Sleutelwoord is merkonafhankelijkheid. Heel plat gezegd spuugt zo’n systeem informatie uit of moet je informatie ontvangen. Bij een open systeem kan de zorgprofessional deze informatie gebruiken in het zorgproces. Intramuraal is dit al gemeengoed. Ik stel voor dat we de organisatieprocessen in de thuiszorg ook merkonafhankelijk gaan inrichten.

Samengevat

Van intra- en extramurale zorg(technologie) naar zorg(technologie) in een woonvorm. Van een systeemintegrator naar een procesintegrator. Welke thuiszorgorganisatie durft de stap te zetten om samen met ons een merkonafhankelijke oplossing te realiseren? Ik ga ervoor om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren en zorgprocessen te optimaliseren.

Naar boven