Leertouwer klaar voor nieuwe CPR-richtlijn

08 februari 2017, Hans Kampman
Leertouwer klaar voor nieuwe CPR-richtlijn Leertouwer klaar voor nieuwe CPR-richtlijn Leertouwer klaar voor nieuwe CPR-richtlijn

Vanaf 1 juli 2017 mogen installateurs alleen nog maar CPR-gecertificeerde kabels gebruiken. Dit heeft te maken met Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR). Hans Kampman, senior adviseur en teamleider bij Leertouwer, licht de highlights van de nieuwe regeling toe.

Hogere brandveiligheid
De kabels volgens het CPR-certificaat voldoen aan prestatie eisen bij brand (‘Reaction to Fire’). Hierbij zijn brandvoortplanting en vrijgekomen hitte, rookontwikkeling en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen belangrijke criteria. Kabels worden ingedeeld in vier brandrisicoklassen: laag, middelgroot, groot en zeer groot. Het is afhankelijk van het type ruimte welke kabel toegepast dient te worden.

Verantwoordelijkheid als installateur
De installateur is verantwoordelijk voor het plaatsen van de juiste kabels. Uit de informatie van de klant moet blijken voor welke bestemming de ruimte gebruikt wordt, zodat wij als installateurs de juiste kabel kunnen trekken.

Documentatie door de installateur
De installateur legt vast welke kabel op welke plaats is gebruikt. De gebouweigenaar, verzekeraars en anderen moeten deze informatie kunnen opvragen tot tien jaar na de oplevering van het project. De installateur zal de documentatie dus goed op orde moeten hebben. Bij Leertouwer leggen we dit nu ook al vast voor onderhoudsdoeleinden.

Aansprakelijkheid bij calamiteiten
Bij eventuele calamiteiten gerelateerd aan het gebruik van onjuiste kabels, kan de installateur aansprakelijk worden gesteld. Daarom is het van groot belang dat we met elkaar scherp zijn op het toepassen van de juiste kabel in de juiste omgeving. Dan hoeven we ons geen zorgen te maken.

Klaar voor de toekomst?
Ik ben trots te zeggen dat Leertouwer klaar is voor deze veranderende regelgeving. Sterker nog: onze processen waren altijd al zo ingericht. De klant merkt het niet altijd, maar achter de schermen hebben we alles op orde. Dat is meerwaarde leveren! Wij zijn klaar voor de toekomst.

Vragen?
Vragen naar aanleiding van de nieuwe CPR-richtlijn? Neem contact op met Hans Kampman, hij licht graag toe wat het voor u betekent. Hij is bereikbaar op 0342-425151 of hanskampman@leertouwer.nl

 

Reageren

Reacties

Naar boven