Brandveiligheid in woonzorgcentra optimaliseren

09 juni 2015, Leertouwer b.v.
Brandveiligheid in woonzorgcentra optimaliseren Brandveiligheid in woonzorgcentra optimaliseren Brandveiligheid in woonzorgcentra optimaliseren

Het aantal ouderen dat aan brand overlijdt, neemt de komende jaren fors toe als er niets gebeurt. Dat stelt René Hagen, lector brandveiligheid bij de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid. Gemiddeld vallen er jaarlijks veertien branddoden onder 65-plussers. In mei 2015 telden we al negen ouderen die door brand zijn omgekomen. Kortom, het verminderen van de risico’s voor bewoners van zorginstellingen is cruciaal. 

Leertouwer stelt dat duidelijke afspraken tussen gebouweigenaar en -gebruiker en de integratie met slimme domotica-oplossingen een belangrijk deel van de oplossing bepalen. Domotica bevordert aan de ene kant de veiligheid en privacy van bewoners en aan de andere kant verlaagt het de druk op medewerkers van thuiszorgorganisaties of woonzorgcentra.

Integratie naar gebouwbeheer en zorgdomotica

In toenemende mate worden alle gebouwtechnieken met elkaar verbonden. Deze integratie biedt voordeel. Denk maar eens aan het effect wanneer je de brandmeldinstallatie, ontruiming en bijvoorbeeld de BedrijfsHulpVerlenings-diensten met elkaar verbindt.

Ook de koppeling naar zorgdomotica mag niet onderschat worden. Zorgdomotica wordt veelal ingezet om privacy en veiligheid te verbeteren en de werkdruk voor zorgverleners te verminderen. Om dit resultaat te bereiken is een flexibele techniekbasis nodig waarop de nodige functionaliteiten op maat voor specifieke bewoners zijn in te zetten. De verbinding naar brandmelding is in dit opzicht dan ook een voor de hand liggende. Ouderen die slecht ter been zijn, hebben bij een calamiteit tijdig ondersteuning nodig van de zorgverlener. Van iemand die meer mobiel is, wil je weten waar hij of zij is. Koppel systemen van (senioren)woningen aan systemen van de professionele zorgomgeving. Denk ook aan een koppeling met de sociale omgeving, bijvoorbeeld de buurt. Zo komen belangrijke signalen altijd terecht bij mensen die hulp kunnen bieden. Domotica krijgt zo een levensreddende functie in noodsituaties.

Veiligheid voor ouderen

Het borgen van het welzijn voor de ouderen, ook in het vraagstuk van brandveiligheid, is waar het om draait. Techniek ondersteunt hierin. Dit vraagt wel afstemming tussen de gebouweigenaar en de gebouwgebruiker, veelal de zorgorganisatie. Op het gebied van brandveiligheid betekent dit dat de gebouweigenaar vanuit het bouwbesluit verantwoordelijk is voor de brandmeldinstallatie in technische zin. Echter, de gebouwgebruiker heeft de verantwoordelijkheid vanuit ARBO-omstandigheid in het beheer en de juiste inzet. Deze duidelijkheid blijkt in de praktijk niet altijd doorgevoerd in verschillende processen. En dat brengt risicovolle situaties met zich mee.

Meer weten?

Benieuwd welke meerwaarde zorgdomotica jou kan bieden? Maak een afspraak met Jasper Coppes, ons aanspreekpunt voor alle vragen rondom Zorg & Technologie. Over brandveiligheid en veiligheidssystemen in het algemeen staat Güner Oral u graag te woord.

 

Reageren

Reacties

Naar boven