CO2-prestatieladder

Hét thema van dit moment is de energietransitie. Het besparen van energie is belangrijk en er is toenemende aandacht voor circulair installeren en ondernemen. Voor Leertouwer is zorg voor de wereld en rentmeesterschap een waarde die al decennialang in ons DNA zit. Onze kernwaarden ‘duurzaam, verbinden, resultaat en persoonlijk’ bepalen onze bedrijfscultuur. Om het effect van al onze duurzame initiatieven en werkwijzen zichtbaar te maken, gebruiken wij de CO2-prestatieladder.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten.
De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Leertouwer kiest er op dit moment voor zich te laten certificeren t/m niveau 3.

Bekijk ons certificaat op SKAO.nl
CO2-prestatieladder

Doelstellingen

Aanpak

Hoofddoelstellingen:

  1. In 2023 reduceert Leertouwer de CO2-uitstoot met 15% in scope 1 en 2.
  2. In 2025 reduceert Leertouwer CO2 uitstoot 20% in scope 1 en 2.

Scope 1 doelstellingen:

  • In 2025 reduceert Leertouwer de gemiddelde CO2 uitstoot per kilometer van het wagenpark met 10%
  • In 2023 is 15% van het wagenpark elektrisch

Scope 2 doelstellingen:

  • In 2025 reduceert Leertouwer de CO2-uitstoot van haar kantoor met 100%
  • In 2025 reduceert Leertouwer het energieverbruik van haar kantoor met 5%

Onze CO2 uitstoot is met name gerelateerd aan reisbewegingen van onze medewerkers en het energieverbruik van ons kantoorpand. De doelstellingen zijn daarop gebaseerd.

Een uitwerking van deze doelen én de genomen en te nemen maatregelen zijn te lezen in het Energie Management Actieplan Leertouwer. (scroll verder voor downloads)

Participatie

Om kennis te delen en te ontwikkelen is Leertouwer actief binnen verschillende initiatieven in de techniekbranche en in de bouwketen.

Dutch Green Building Council Gemeente Barneveld SKAO

Gunningsvoordeel

Door de certificering conform de CO2-prestatieladder kan Leertouwer gunningsvoordeel krijgen bij de toekenning van aanbestedingsprojecten. De CO2 reducerende maatregelen waar we in het hele bedrijf aan werken, gelden voor alle projecten en dus ook voor deze projecten. Soms stelt de opdrachtgever specifieke eisen bij de gunning. In dat geval communiceren wij daarover in de vorm van een case-omschrijving van het project op onze website.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.