Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Over de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft duidelijkheid over het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Wij voldoen aan de regels die deze privacywet stelt ten aanzien van het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

Zo gaan wij om met de veiligheid van uw gegevens
Leertouwer onderneemt verschillende activiteiten om ontvangen persoonsgegevens te beschermen. Zo werken wij volledig volgens de AVG en conform ISO27001. Dit betekent dat we bij al onze processen informatiebeveiliging ingericht hebben. Wij maken duidelijke afspraken met partners volgens de wettelijke normen én we hebben een eigen meldpunt.

Verwerken van uw persoonsgegevens
Wij kunnen bepaalde dienstverlening alleen uitoefenen met het verwerken van persoonsgegeven. Alleen zo is het mogelijk om de dienstverlening te bieden die u van ons verwacht. Wij vinden het belangrijk dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.

Wanneer u diensten afneemt van Leertouwer waarbij Leertouwer persoonsgegevens van u of uw klanten verwerkt, dienen we een Verwerkersovereenkomst af te sluiten. In dat geval ben u Verantwoordelijke: u bepaalt het doel en de middelen voor het gebruik van de persoonsgegevens.

Hier vindt u een model Verwerkersovereenkomst die u met ons af kunt sluiten. Wilt u uw eigen overeenkomst met ons afsluiten? Dan kan het zijn dat we genoodzaakt zijn om daarvoor kosten in rekening te brengen in verband met de juridische toetsing. Neemt u in dat geval contact met ons op.

Model Verwerkingsovereenkomst

Hieronder vindt u de model Verwerkersovereenkomst die u met ons af kunt sluiten. In bijlage 1 van onze model Verwerkersovereenkomst vindt u een schema wat ingevuld moet worden elke keer dat een Verwerkersovereenkomst wordt afgesloten. Het geeft een volledig overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt zullen worden. Dit maakt het makkelijker om aan te tonen waar, door wie en voor welk doel de persoonsgegevens worden verwerkt. Deze gegevens dient u zelf in te vullen. Wilt u hierover in overleg? Dat kan natuurlijk.

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of met onze coördinator AVG Carola van de Craats via 0342 42 51 51 of via e-mailadres carolavandecraats@leertouwer.nl.

Download
Verwerkersovereenkomst AVG

Incident Respons Team

Datalek is een bekende term geworden omdat dit in de AVG en – voorheen ook in de WBP- gebruikt wordt. Maar lang niet elk incident waarbij dataveiligheid in het geding is, betreft een datalek. Daarom gaat Leertouwer een stap verder en hebben wij een speciaal team wat 24/7 beschikbaar is voor klanten en medewerkers om alle databeveiligingsincidenten te melden en beoordelen. Ook als het volgens de wet geen datalek is. Wij zetten bij elk incident onze procedures in werking om mogelijke schade tot een minimum te beperken en in de toekomst te voorkomen. Dit is onderdeel van ons informatiebeveiligingsbeleid waar we ISO27001 en NEN7510 certificeringen voor hebben.

ISO 27001 certificaat voor Ren van der Boon en Wim Boon van Dekra voor Leertouwer

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.